Информация за минералната вода

Различни материали които могат да ви помогнат да бъдете по-информирани за вашето здраве и водата която пиете.

Значение на водите

Водата се среща на всякъде в природата и под форма на трите си агрегатни състояния.

Като цяло съвкупността на водата в цялата природа се нарича хидросфера, а тя е и част от междинното ниво от обвивката на Земното кълбо. Водата прониква в тясна връзка с всеки организъм и във всеки пласт от обвивките на земята.

За природните води, като част от природната среда е добре да се знае, че те диктуват правилата и живота на планета. Веществото вода е най-разпространеното в околната среда. Водата заема две трети от земното кълбо. Тя е в океаните, морета, морски басейни, образува езера, натрупва се под формата на ледници в пещерите, огромни реки, ручеи и потоци в планински региони и други места. Водата нахлува в порите на скали, спомага за образуване на подземни басейни и т.н. Водата е в тропосферата, под формата на облаци, а те от своя страна я връщат под формата на валежи. Водното богатство е на всякъде около в нас. Водата влиза в състав на клетки, тъкани и органи на всяко живо същество. Чрез нея се изгражда физико-химична среда, липсата, на която води до нарушаване на жизнено важни процеси, а в организма на живи същества промяна в обмяната на веществата. Като цяло водата се явява преходно и свързващо звено за организмите и заобикалящата ги среда.

Водите са природния ресурс, които носи големи ползи на човечеството, а липсата му застрашава в огромна сфера всичко на планетата. Чрез водите се набавят нужните количества за всякакви жизнен процес в организмите, за извършване на стопанска дейност и за естествения баланс в хидросферата. Към момента, най-достъпни за употреба са водите в реки, езера, язовири и подземни води.

Питейната вода е важна за стопанската дейност, за бита на хората за промишлеността, селско стопанство и т.н. Водите играят важна роля и за транспорта, както и производството на електроенергия. Като цял водата се явяват важно условие за всяка страна и най-вече за икономическото й развитие.

Като заключение за водния ресурс може да обобщим, че се характеризира със своята неизчерпаемост, разпределение, което бива неравномерно за време и пространство и тясна връзка на водите в природата. Не на последно място значимостта на водата в корабоплаване, отдих, риболов и други дейности.